Veřejné zakázky

Jsme si vědomi závažnosti tématu a z naší praxe víme, že správně provedené zadávacího řízení je jedním z pilířů úspěšné realizace jakékoli akce. Z tohoto důvodu nabízíme svým klientům komplexní služby spojené se zadávacím řízením.

Administrace zadávacích řízení

 1. Konzultace při přípravě zadávacího řízení
  • Konzultace záměru veřejné zakázky
 2. Doporučení vhodného druhu zadávacího řízení, nastavení hodnotících a kvalifikačních kritérií
 3. Sestavení podrobného časového harmonogramu zadávacího řízení, který je v souladu se všemi zákonnými lhůtami
 4. Zajištění zadávacího řízení
  • Vytvoření zadávací dokumentace
  • Zajištění zveřejnění a oslovení účastníků (zájemců)
  • Příprava interní dokumentace zadavatele při průběhu zadávacího řízení
  • Příprava dokumentů pro jednání komise
  • Komunikace s účastníky (zájemci) o veřejnou zakázku
  • Příprava dokumentů pro ukončení veřejné zakázky
 5. Administrace průběhu jednání komise
  • Příprava veškeré dokumentace spojené s procesem hodnocení zadávacího řízení
  • Proškolení členů komise a jejich seznámení s průběhem zadávacího řízení
  • Moderování zadávacího řízení, případně členství (účast) v komisy
 6. Administrace případných námitek ze strany účastníků (zájemců)
  • Posouzení a vyřízení zadavatelem přijatých námitek proti úkonům zadavatele
  • Konzultace k řešení obdržených námitek a možnému vývoji zadávacího řízení

Po skončení administrace zadávacího řízení obdrží zadavatel kompletní složku obsahující veškerou dokumentaci a samozřejmostí je i následný servis v případě dotazů či připomínek.